Meppeler Handelsvereniging

Centrum Management Meppel

Centrum Management Meppel

De Meppeler Handelsvereniging beschikt sinds 1 april 2016 over een centrummanager. De centrummanager is het aanspreekpunt voor ondernemers in de binnenstad van Meppel en spin-in-het web tussen ondernemers, evenementenorganisaties, vastgoedeigenaren en de gemeente. De centrummanager draagt in nauwe samenspraak met het bestuur zorg voor de afstemming, communicatie en uitvoering van projecten. De missie van de centrummanager is om, samen met alle stakeholders, de binnenstad van Meppel de place to be te maken in de regio Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel. In de binnenstad van Meppel is voor de bezoekers veel te beleven, kunnen reeds gevestigde ondernemers hun bedrijf laten bloeien en willen nieuwe ondernemers zich graag vestigen. Om dit te bereiken moet de Meppeler binnenstad een duidelijke identiteit krijgen met een uniek imago dat is gebaseerd op de onderscheidende eigenschappen: compact, historisch en divers. De aanwezige organisatiekracht, het enthousiasme van 'de stad' en de alom aanwezige creativiteit moeten daartoe door de centrummanager verbonden, gestimuleerd en gefaciliteerd worden. De centrummanager is onafhankelijk en wordt aangestuurd door het bestuur van MHV waaraan hij tevens verantwoording aflegt. De centrummanager is 2 dagen per week beschikbaar.

Taken Centrummanager

  • Klankbord voor individuele ondernemers in de binnenstad van Meppel
  • Signaleert incidentele knelpunten van ondernemers in de binnenstad en neemt hier, waar mogelijk actie op in nauwe samenspraak met betrokkenen
  • Ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van activiteiten t.b.v. MHV
  • Draagt bij aan de totstandkoming van – en uitvoer van beleid op het vlak van promotie, marketing en evenementen
  • Draagt bij aan de uitvoer van het Actieplan Binnenstad en de detailhandelsvisie
  • Bezoekt periodiek vergaderingen van evenementenorganisaties en biedt waar mogelijk ondersteuning en maakt verbindingen
  • Website MHV bijhouden

Profiel centrummanager Danny Pol

Centrummanager Danny Pol werkt sinds 2008 als zelfstandig communicatieadviseur voor diverse opdrachtgevers. Daarnaast heeft hij ruimschoots ervaring opgedaan in de verschillende werkvelden waarmee hij als centrummanager samenwerkt. Zo was hij onder andere lid van de Gemeenteraad in Meppel, (mede) organisator en/of adviseur van evenementen (o.a. Donderdag Meppeldagen, Ondernemersgala, WK en EK Oranjefeesten, diverse netwerkevenementen etc.) en was hij bestuurslid van netwerkorganisatie BC Meppel waarvoor hij thans ook netwerkmanager is. Danny Pol beschikt door zijn verschillende activiteiten over een kwalitatief groot en gevarieerd netwerk in Meppel en de regio.


Meppel