Meppeler Handelsvereniging

Over MHV

Over MHV

Wie zijn wij

De MHV behartigt de belangen van ondernemend Meppel. Zij voorziet in onderlinge contacten en voert overleg met de gemeente, anders instanties en afgevaardigden van de winkeliersverenigingen. Doordat alle actieve ondernemers van Meppel lid zijn van de MHV, is zij voor locale overheid en derden een gesprekpartner van gewicht.

De onderwerpen die in de MHV aan de orde komen, raken alle ondernemers. Immers, voor alle ondernemers zijn onderwerpen als verkeer en parkeren, ruimtelijke ordening, milieuwetgeving en veiligheid van het grootste belang. In de MHV worden over deze onderwerpen meningen gevormd en belangen behartigd.


Wat doen wij

Ledenvergaderingen

De leden van de MHV komen 2 keer per jaar bijeen. In goedbezochte vergaderingen worden standpunten bepaald en beleidslijnen uitgezet. Hier vindt u vergaderdata en de agenda. Over de uitkomsten van de ledenvergaderingen wordt u geïnformeerd in de rubriek 'nieuws'.

Bestuursvergaderingen

De bestuursleden van de MHV vergaderen maandelijks. Daarnaast komen ze in wisselende samenstelling bijeen om met de gesprekspartners in ondernemend Meppel van gedachten te wisselen en afspraken te maken. Over de belangrijkste uitkomsten van deze bijeenkomsten wordt u in de rubriek 'nieuws' geïnformeerd.

Het bestuur bestaat momenteel uit de navolgende leden:

  • Tjitske Visser - voorzitter
  • Zwannette Snelling Berg - vicevoorzitter (Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland)
  • Alinde ter Wee - secretaris (LEEF mode en accesoires)
  • Alan Houtman - penningmeester (Houtman Mannenmode)
  •  
  • Christine van Saltbommel (de Brasserie)
  • Marcel Arp (Arp Haarmode)
  • Klaas Vedder (Tapiluz - Woning & Projectinrichting)

Activiteiten

Meppel is een ondernemende, actieve stad. De MHV ontplooit ook eigen activiteiten, maar ze ondersteunt voornamelijk organisaties die zijn gevormd rond een bepaalde activiteit. De meest aansprekende organisaties zijn Stichting Donderdag Meppeldag en Stichting De Grote Trek. Wanneer u klikt op de namen komt u op de websites van deze organisaties, waar de agenda's voor de activiteiten zijn opgenomen.


Meppel